Wycena nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy Danuta Jabłecka – Radomsko

 

Nazywam się Danuta Jabłecka, od wielu lat prowadzę własne Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego w Radomsku, dokładnie przy ulicy Reymonta 41. Specjalizuję się w określaniu wartości nieruchomości: zabudowanych, niezabudowanych, rolnych, leśnych oraz wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Mam niezbędne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego Nr 5465, nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ikona człowieka

Nieruchomości zabudowane i niezabudowane

Określam wartość praw do nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych na zlecenie klientów.

Ikona rozmowy

Wycena lokali mieszkalnych

Zachęcam do skorzystania z moich usług wyceny lokali mieszkalnych między innymi w blokach.

Ikona realizowanych zadań

Nieruchomości rolnych

Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych (zabudowa zagrodowa) i niezabudowanych.

Ikona notatek

Nieruchomości leśne

Wyceniam lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione.

Ikona zaliczonych punktów

Lokale niemieszkalne

Wykonuję wyceny lokali niemieszkalnych (handlowe, usługowe, biurowe).

Ikona wybieranie opcji

Wycenia nieruchomości komercyjnych

Sporządzam operaty szacunkowe hoteli, stacji benzynowych, budynków społecznych czy hal przemysłowych.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub opracowania niestanowiącego operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie, a jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość nieruchomości, termin realizacji zamówienia oraz cel wyceny.

Doświadczony Rzeczoznawca Majątkowy Danuta Jabłecka