Wyceny nieruchomości

Praca na laptopieW ramach prowadzonej działalności świadczę usługi wyceny nieruchomości, które obejmują określanie wartości praw do nieruchomości. Mogą to być:

  • prawa własności,

  • prawo użytkowania wieczystego,

  • ograniczone prawa rzeczowe.

Przygotowuję opracowania oraz ekspertyzy, które nie są operatami szacunkowymi według przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami. Sporządzam wyceny lokali użytkowych, mieszkalnych, nieruchomości leśnych, rolnych oraz zabudowanych i niezabudowanych.

 

W jakich sytuacjach przygotowuję wycenę nieruchomości?

Wszystkie moje usługi wykonuję na zlecenie osób fizycznych i prawnych. Ponadto opracowuję operaty szacunkowe dla banków, urzędów skarbowych, urzędów administracji rządowej, gmin, powiatów oraz województw.

Dokumenty, które sporządzam, określają wartość nieruchomości.

Są one potrzebne dla celów:

  • zabezpieczenia kredytu,
  • nabycia spadku i działu spadku,
  • zniesienia współwłasności,
  • podziału majątku wspólnego,
  • podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • kupna, sprzedaży. 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące moich usług, zachęcam do kontaktu. Wystarczy zadzwonić lub wypełnić krótki formularz na stronie, aby uzyskać szczegółowe informacje.