Koszty operatów szacunkowych

Liczenie na kalkulatorzeKoszt sporządzenia operatu szacunkowego czy też innego dokumentu ustalam z klientem indywidualnie. Zależy on od wielu czynników, takich jak:

  • nakład pracy włożonej w przygotowanie wyceny,

  • termin realizacji zamówienia,

  • cel wyceny,

  • rodzaj i wielkość nieruchomości,

  • wydatki, które ponoszę w związku z wykonywanymi czynnościami.